2555-05-20

ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

              ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน
หลังจากนั้น นายประสงค์ มีแสงแก้ว นายอำเภอดำเนินสะดวก ได้นิมนต์พระครูประสาทรัตนกิจ และเชิญคณะกรรมการดำเนินงานมาประชุมเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
ให้เสร็จทันปีการศึกษา 2519  โดยมีกำนันขนาน ศิริกุลโยธิน เป็นประธานสภาตำบลประสาทสิทธิ์ในขณะนั้น ที่ประชุมสภาตำบลประสาทสิทธิ์ ได้มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 300,000 บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูงชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง

             

อ่านเพิ่มเติม  (ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น