2555-05-20

ตารางธาตุ

ตารางธาตุ

             ตารางธาตุ  (Periodic table) คือ ตารางที่ใช้แสดงรายชื่อธาตุเคมี คิดค้นขึ้นโดยนักเคมีชาวรัสเซีย เดมีตรี เมนเดเลเยฟ (Dmitri Mendeleev)  ในปี พ.ศ. 2412 จากการสังเกตว่า เมื่อนำธาตุที่รู้จักมาวางเรียงตามลำดับเลขอะตอม จะพบว่าคุณสมบัติพื้นฐานบางอย่างคล้ายกัน สามารถจำแนกเป็นกลุ่มๆ ได้ ทำให้เกิดรูปแบบตารางธาตุ และพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นอย่างที่เห็น ตารางธาตุเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วย

ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

              ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน
หลังจากนั้น นายประสงค์ มีแสงแก้ว นายอำเภอดำเนินสะดวก ได้นิมนต์พระครูประสาทรัตนกิจ และเชิญคณะกรรมการดำเนินงานมาประชุมเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
ให้เสร็จทันปีการศึกษา 2519  โดยมีกำนันขนาน ศิริกุลโยธิน เป็นประธานสภาตำบลประสาทสิทธิ์ในขณะนั้น ที่ประชุมสภาตำบลประสาทสิทธิ์ ได้มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 300,000 บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูงชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง

             

อ่านเพิ่มเติม  (ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ          นางสาวเพ็ญนภา  แก้วตา
ชื่อเล่น    OLE
ทำงาน    โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
e-mail       kpennapa14@gmail.com